Milan Křenek: Paralelní cestou - figurace a abstrakce

date of exhibition: 2014/11/06 - 2014/12/02
institution: Radnice Úřadu městské části Praha 11
type of exhibition: autorská