Milan Křenek: Figurace a abstrakce

date of exhibition: 2014/09/30 - 2014/10/31
institution: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, foyer
type of exhibition: autorská