Česká fotografia

date of exhibition: 1994/11/18 - 1995/01/15
institution: Zvolenský zámok
type of exhibition: kolektivní