Richard Loskot: Druhotná příroda (instalace, záznamy realizací)

date of exhibition: 2015/06/17 - 2015/08/31
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská