Karel Březina, František Doubek

date of exhibition: 1974
institution: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
type of exhibition: kolektivní