Pavel Baňka: Fotografia

date of exhibition: 1996/10/09 - 1996/11/11
institution: Galerie Sztuki Współczesnej BWA Wrocław
type of exhibition: autorská