Třicet let bez krásy

date of exhibition: 2015/03/11
institution: Window gallery ÚDU
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Výstavam připomíná výročí třiceti let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých historiků umění, medievisty Josef Krásy (9. 8. 1933–20. 2. 1985). Jeho odborná činnost byla úzce spjata s Ústavem dějin a teorie umění Československé akademie věd, kde působil od roku 1957. Jako vědecký tajemník ústavu, vedoucí redaktor časopisu Umění, člen vědeckého kolegia věd o umění ČSAV, mezinárodního komitétu CIHA a řady dalších vědeckých a redakčních rad se zásadně zasloužil o zachování a rozvoj oboru v mimořádně obtížných letech normalizace, kdy odvážně prosazoval nutnost akceptace a promýšlení důležitých mezinárodních metodologických konceptů. Akademie věd České republiky dodatečně ocenila výjimečný přínos Josefa Krásy a v dubnu roku 2003 mu udělila čestnou oborovou medaili Františka Palackého in memoriam.