CERN a okolí

date of exhibition: 2013/03/05 - 2013/03/22
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská

notes:
založeno dle http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/