Bulharský Codex Suprasliensis z 10. století v kontextu byzantsko-slovanských vzájemných vztahů

date of exhibition: 2013/05/30 - 2013/06/26
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská

notes:
zpracováno dle http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/