Milan Pavýza Lanpa: Příběh hřebíků aneb pohádka ve fotografii

date of exhibition: 2014/03/10 - 2014/03/28
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská

notes:
zpracováno dle http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/