Cesty do nitra země: Mezinárodní projekty hlubinného vrtání

date of exhibition: 2015/03/30 - 2015/04/24
institution: Sál ICAVI, budovy Akademie věd
type of exhibition: kolektivní

notes:
zpracováno dle http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/
-
Výstava seznámí širší veřejnost s výsledky významných mezinárodních vrtných projektů. Kromě velkoformátových fotografií budou vystaveny i ukázky vrtných jader. Hlubinné vrtání do zemské kůry, ať už na kontinentech nebo pod mořským dnem, představuje významný příspěvek věd o Zemi k řešení největších výzev současného světa. K nim patří mj. ochrana životního prostředí, zásobování rostoucí světové populace nerostnými surovinami, energií a pitnou vodou, vyrovnání se s globálními změnami klimatu, ochrana společnosti před přírodními katastrofami a účinné územní plánování pro rozvoj bydlení a dopravy. Výzkum prováděný s pomocí vrtů je nezbytným předpokladem vědeckého pokroku při poznávání stavby zemského tělesa a pro pochopení procesů probíhajících uvnitř Země – poskytuje totiž jediná přímá data pro ověřování stávajících hypotéz, založených na pozorováních a měřeních na zemském povrchu.