Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1990: Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.

date of exhibition: 1991/04/15 - 1991/05/05
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní

notes:
vítěz: Vladimír Kokolia