Pavel Opočenský: Zkamenělá tekutina - Petrified liquid

date of exhibition: 2000
institution: Helen Drutt Gallery
type of exhibition: autorská