Pavel Opočenský: Zkamenělá tekutina - Petrified liquid

date of exhibition: 2001
institution: Galerie RA
type of exhibition: autorská