Česká plastika (symbióza)

date of exhibition: 2014/03/05 - 2014/04/06
institution: Galerie Moderna
type of exhibition: kolektivní