Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí

date of exhibition: 1973
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: kolektivní