Design v evropské krajině

date of exhibition: 2000/09/07 - 2000/10/22
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní