Eva Janošková: 14 kreseb z léta 1963

date of exhibition: 1964/04/04 - 1964/04/30
institution: Biologický ústav ČSAV
type of exhibition: autorská

notes:
hudební program při vernisáži: Anonym (XIV. stol.): Lamento di Tristano
R. Komorous (fagot)