Pavel Opočenský: Klenuté, kamenné

person, born
Opočenský Pavel, 7. 8. 1954