Jan Hladký

date of exhibition: 1991?
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská

notes:
1. patro
Založeno dle Bulletin ČSAV, č. 10, 1991, s. 3