Michal Ožibko: Postmoderní Pieta

date of exhibition: 2015/06/05 - 2015/10/04
institution: Arcidiecézní muzeum Kroměříž
type of exhibition: autorská

notes:
schodiště před Zámeckou obrazárnou Arcibiskupského zámku v Kroměříži