Pokorný: Obrazy

date of exhibition: 1975
institution: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
type of exhibition: autorská

notes:
Archiv AV ČR, karton Mikrobiologický ústav, Stručná zpráva o činnosti v r. 1975, příloha C, s. 2