Boris Mysliveček: Akční plakát

date of exhibition: 1984
institution: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
type of exhibition: autorská

notes:
Archiv AV ČR Kobylisy, chybně uvedeno jako V. Mysliveček