Tomáš Křivý: Mezi člověkem a zvířetem

date of exhibition: 2014/04/09 - 2014/06/03
institution: Knihovna Filosofického ústavu AV ČR
type of exhibition: autorská