Tomáš Pergler: Outsider

date of exhibition: 2010/03/18 -
institution: Knihovna Filosofického ústavu AV ČR
type of exhibition: autorská