Tomáš Pergler: Tak už nezlob a hrej si, Rette!

date of exhibition: 2011/02/17 - 2011/04/14
institution: Knihovna Filosofického ústavu AV ČR
type of exhibition: autorská