Bezpečnost práce a požární technika

date of exhibition: 1973
institution: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Archiv AV ČR Kobylisy