Bioart

date of exhibition: 2006/11/07 - 2006/11/10
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: kolektivní