TRANSGENESIS: Umělci v laboratořích

date of exhibition: 2007/11/05 - 2007/11/09
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava v rámci akce 7. týden vědy a techniky. Díla českých umělců, kteří v roce 2007 pracovali ve vědeckých laboratořích. Cílem uměleckých stáží bylo spojit laboratoř s galerií, technickou vizualizaci s uměleckým obrazem, vědecký důraz na objevování skutečnosti s uměleckou představou o kreativitě a přetváření světa. Projektu, který podporuje Ministerstvo kultury ČR, se zúčastnila následující vědecká pracoviště: Ústav experimentální medicíny AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Ústav molekulární chemie AV ČR, Technická univerzita v Liberci (Katedra netkaných textilií).
Z umělců se projektu zúčastnili: Linda Čihařová, Gabriela Jurkovičová, Martin Kermes, Pavel Kopřiva, Michal Panoch, Pavel Sterec, Lucie Svobodová, Petr Šourek a další.