Petr Šprincl, Marie Hájková: Blue Box

date of exhibition: 2014/07/23 - 2014/08/31
institution: Galerie Akademie múzických umění, GAMU
type of exhibition: kolektivní