Bledničkové kino

date of exhibition: 2013/12/05 - 2012/12/20
institution: Galerie U mloka
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava probíhá jako součást programu 12. Přehlídky animovaného filmu v Olomouci