Tomáš Moravec: Otázka líbivosti pláště

date of exhibition: 2013/11/20 - 2014/01/08
institution: Galerie OFF/FORMAT
type of exhibition: autorská