Pavel Opočenský: Zasvěcení hmotou

date of exhibition: 1997
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: autorská