Tim Whitaker: Slečna Scarlet v Salonku / Miss Scarlet in the Lounge

date of exhibition: 2015/05/04 - 2015/05/28
institution: NIKA - malá galerie VŠUP
type of exhibition: autorská

notes:
Název výstavy odkazuje k populární hře Cluedo, ve které je úkolem hráčů odhalení vraha a vražedného nástroje při procházení noblesní venkovskou vilou. Instalace Teda Whitakera čerpá z atmosféry této hry, avšak za potencionální vražedný nástroj v salonku nehádá mosazný svícen či dýku, nýbrž starý fotoaparát. Obsah z něj extrahovaný se stává podstatným svědectvím, které však může svědčit i proti fotoaparátu samému. Statut kamery je tak metaforicky proměňován z neutrálního svědka na viníka, který se musí ze svého sledování zodpovídat.

Name of the exposition links to the popular board game of Cluedo, in which players are supposed to reveal the murderer and the murderous instrument while striding around a grand old mansion. The installation of Ted Whitaker is derived from this game, even though it does not question as the murderous weapon an old candlestick or a dagger, but a vintage camera. A content extracted from the camera becomes an important testimony, however it can testify even against the camera itself. The state of the camera is though metaphorically changed from the witness to the culprit, which is obliged to account for it’s watching.