Marisa Olson: Návrat objektu / Return of the object

date of exhibition: 2015/09/11 - 2015/11/06
institution: Galerie Kvalitář
type of exhibition: autorská