Pavel Opočenský: Průnik hmot

date of exhibition: 1995/08/04 - 1995/09/17
institution: Mánes
type of exhibition: autorská