Pavel Štecha: O nás / About Us

date of exhibition: 2015/10/16 - 2015/11/22
institution: Ateliér Josefa Sudka
type of exhibition: autorská

notes:
Pavel Štecha při své fotografické práci využíval poznatků z oborů sociologie, architektury, urbanismu. Je pro něj charakteristický analytický přístup k fotografovaným tématům a rukopis směřující diváka k pointě každé jednotlivé fotografie. Šlo mu vždy nejen o zachycení událostí či ubíhajícího času, ale také o nasměrování diváka k procesu vlastního přemýšlení o naší společnosti. Věříme, že otázky kladené Pavlem Štechou v době vzniku jeho fotografií jsou v mnohém obecné, a tedy aktuální i dnes. Výstava s názvem O nás je výběrem fotografií ze Štechovy autorské monografie „U nás 1968–1990”, která vyšla v roce 2001 v nakladatelství Jaroslava Bárty.

In his photographic work Pavel Štecha used his knowledge in the field of sociology, architecture, and urbanism. Štecha is known for his analytical approach to his subject matter, and for a style which guides the viewer to the purpose of each photograph. He was preoccupied not only with capturing events and the passage of time but also with guiding the viewer towards his or her own thoughts about our society. We believe that the questions asked by Pavel Štecha at the time the photographs were created are in many ways universal, and therefore still relevant. The About Us exhibition is a selection of photographs from Štecha’s own monograph U nás 1968–1990 (In Our Backyards 1968–1990), which was published by Jaroslav Bárta Press in 2001.