Iren Stehli: Libuna a jiné eseje / Libuna and Other Essays

date of exhibition: 2015/10/13 - 2016/01/24
institution: Dům fotografie
type of exhibition: autorská

notes:
Švýcarská fotografka Irene Stehli po třicet let dokumentovala život Libuny z pražské romské komunity až do okamžiku její předčasné smrti. Autorka studovala na pražské FAMU a dlouhodobě se pohybuje v českém prostředí. Její práce má od počátku charakter ucelených fotografických esejů, které vypovídají o lidech a jejich prostředí v delších časových úsecích a je příhodné si pro ně vypůjčit termín ze světa filmového dokumentu: časosběrné. Příběh Libuny doprovodí výběr z dalších cyklů zabývajících se „estetickým“ svérázem obchodů, služeb a domácností v minulém režimu.

Swiss-born photographer Irene Stehli spent thirty years documenting the life of Libuna, a member of the Prague Roma community, before the untimely death of the latter. A FAMU (Prague) graduate, the author has spent a long time in a Czech context. From the outset, her work had the structure of thematic photographic essays which describe people and their environment over long periods of time, quite like the corresponding type of film documentary. Libuna’s story will be accompanied by other selected cycles dealing with the “aesthetic” idiosyncrasies of shops, services and households of the previous regime.