Šejla Kamerić: 1395 Days without Red

date of exhibition: 2015/10/01 - 2015/11/01
institution: etc. galerie
type of exhibition: autorská

notes:
Bosenská umělkyně Šejla Kamerić je známa především díky mrazivému a ikonickému dílu Bosnian Girl, konfrontující identitu umělkyně s osobní zodpovědností nizozemských vojáků během Srebrenického masakru. Nejen dvacetileté výročí této strašné události dalo podnět k vystavení hodinového filmového eseje 1395 DAYS WITHOUT RED, ve kterém sledujeme cestu distingované ženy po prázdných ulicích okupovaného Sarajeva, za neustálého strachu ze srbských ostřelovačů. Pro etc.galerii (sídlící příznačně na Sarajevské ulici) je velkou ctí, že může vystavit toto emocionální dílo na pomezí “dokumentární” rekonstrukce událostí a osobní výpovědi.

Bosnian artist Šejla Kamerić is well-known for her chilling and iconic Bosnian Girl, a work which confronts the identity of the artist with the individual responsibility of Dutch soldiers during the Srebrenica massacre. It wasn’t just the commemoration of the 20th anniversary of the terrible events that prompted the exhibition of the hour-long 1395 DAYS WITHOUT RED, a film essay which follows a distinguished woman through the empty streets of occupied Sarajevo, in constant fear of Serbian snipers. It was a great honour for the etc. gallery (located thematically on Sarajevo Street) to exhibit the emotional artwork which oscillates between “documentary” reconstruction and personal testimony.