Terénní výzkum lidského druhu / Fieldwork on the Human Species

date of exhibition: 2015/10/07 - 2015/11/22
institution: Galerie Akademie múzických umění, GAMU

notes:
Vědci dnes hovoří o tom, že lidstvo svou činností zásadně a nezvratně ovlivňuje ekosystém planety. Diskutuje se o velkých klimatických změnách způsobených právě člověkem. Ve světle katastrofy, jíž si většina z nás ani neumí připustit, se otevírá perspektiva někoho, kdo se dívá na příběh moderního člověka, jako by byl již uzavřený. Tato perspektiva se neobjevuje jen ve vědě a filozofii, ale také v umění. Radikálně odcizený, odtažitý, až „nelidský“ pohled na lidské hemžení, jako kdyby se jednalo o hmyz, který je z nějakého záhadného důvodu sebedestruktivní, může být uměleckou strategií, pomocí níž lze pochopit, kde jsme se dnes ocitli.

Scientists currently claim that the impact of human activity on the planet’s ecosystem is massive and irretrievable. There is constant debate about the great climatic changes man has caused. In the light of a disaster few of us can even imagine, a new perspective opens, that of someone who sees the story of the modern human as if already finished. This perspective appears not only in science and philosophy but in art, too. A radically alienated, distant, even “inhuman” look at humans swarming like insects who are also self-destructive, for one reason or another: a possible artistic strategy which can help us understand what we have come to.