Dome Zero – Budoucnost, která se nestala / Dome Zero – The Future That Never Happened

date of exhibition: 2015/10/08 - 2015/11/05
institution: Galerie Jelení
type of exhibition: kolektivní

notes:
Student katedry fotografie FAMU Šimon Levitner se v této výstavě věnuje fenoménu kdysi naznačených, avšak nenaplněných budoucností, které se zpřítomňují v momentu, kdy člověk narazí na nějaký hmotný fragment či motiv z minulosti. Vrací se do osmdesátých a především devadesátých let, kdy se futuristické vize slibující zítřky plné fascinujících složitých technologií a high-tech pohodlného života částečně prolnuly do běžného života. S fragmenty těchto vizí se občas setkáváme i dnes, i když následující vývoj upřednostnil spíše vizi udržitelného rozvoje.

In his exhibition, FAMU Photography student Šimon Levitner explores past foresights which never materialized but which nevertheless become present whenever we stumble upon a concrete fragment or a motive from the past. Levitner returns to the ’80s and (mainly) ’90s, when everyday life was partly permeated with futuristic visions which promised a happy future full of fascinating and complex technology and comfortable high-tech life. We still encounter fragments of these visions, despite the fact that visions of sustainable development are now preferred.