Bohdan Holomíček

date of exhibition: 2015/10/23
institution: Kavárna Liberál
type of exhibition: autorská

notes:
Bohdan Holomíček rád vysílá svoje fotografie zpátky do oběhu – dřív je rozdával a vystavoval (bez rámu, jen připnuté připínáčky a označené popiskami psanými rukou na okraji fotografie), v poslední době je posílá e-mailem nebo je promítá za doprovodu spřátelených hudebních těles (Pavel Zajíček a DG 307, Noční Optika). Černobílá fotografie se pro něj nestala fetišem, plynule přešel na digitální technologii, pořád fotografuje a postupně digitalizuje svůj rozsáhlý archiv.

Bohdan Holomíček likes to send his photographs back into circulation – he used to give them away or to exhibit them (without frames, just pinned and hand-labelled at the bottom); recently he has been emailing them or screening them, accompanied by friendly music acts (Pavel Zajíček a DG 307, Noční Optika). He didn’t begin to fetishize black-and-white photography; instead he switched smoothly to digital technology, he keeps on shooting, and slowly digitalizes his large archive.