PanAut collective: Beyond Passive

date of exhibition: 2015/10/19 - 2015/10/27
institution: Kavárna Na Hollaru
type of exhibition: kolektivní

notes:
Prezentace dokumentární tvorby mezinárodního uskupení autorů PanAut collective. Vystavené projekty oscilují na hranici dokumentární, reportážní a volné tvorby, do které autoři přímo zapojují osoby, o nichž vizuální příběhy vypovídají.

Presentation of documentary pieces by the international PanAut Collective. The projects oscillate between documentary, report and free work, and the authors make sure that the people who appear in the visual stories are directly involved.

Stefano Carini – The world of Sabrina
Jonas Opperskalski – Meaning of freedom
Dario Bosio – On the identity of tomato pickers
Martin Errichiello – Issipok
Filippo Menichetti – Fabbrica