Michal Ureš: Horizont

date of exhibition: 2015/10/09 - 2015/11/15
institution: Projektplus
type of exhibition: autorská

notes:
Michal Ureš je absolventem ateliéru fotografie na UMPRUM. Na 24 otočných válcích v site-specific galerii v nádražní hale vystavuje 24 fotografií. Linie zdánlivého horizontu je na každé fotografii daná přesným umistěním v kompozici. Horizont jako hravé tázání se po schopnosti člověka dohlédnout a pochopit skutečnost skrze médium fotografie.

Michal Ureš is a Photography graduate from UMPRUM. On 24 rotating cylinders, in a site-specific gallery, he exhibits 24 photographs. The outline of the seeming horizon is precisely given in every photograph by its specific position within the composition. The horizon as a playful questioning of the human ability to see and understand reality through the photography medium.