Dokumentarismus a současné praxe / Documentarism and Contemporary Practice

date of exhibition: 2015/10/16
institution: tranzitdisplay
type of exhibition: beseda/diskuse

notes:


Dokumentarismus se od 60. let prosadil jako přístup, forma, jež prochází různými obory – fotografií, filmem, videoartem, aktivismem, novými médii, internetovým i post-internetovým uměním, vizuální antropologií i sociálními vědami. Debata se pokusí připomenout klíčová pojetí dokumentarismu ve výše jmenovaných disciplínách, vzájemně je konfrontovat a komentovat v souvislosti s aktuální praxí. Zamyslí se také nad proměnami, kterými tato forma v průběhu posledních let prochází.
Pozvaní hosté: Zbyněk Baladrán, Hana Buddeus, David Čeněk, Vít Klusák, Pavel Sterec, Barbora Kleinhamplová.
Moderátor: Vít Havránek.Since the 60s, documentarism has established itself as an approach and a form which permeates different fields – photography, videoart, activism, new media, internet and post-internet art, visual anthropology as well as the social sciences. The discussion will seek to go back to the key understanding of documentarism in the disciplines mentioned above, to set them against each other and to consider them in relation to contemporary practice. It will also explore the transformations the form has undergone in the last few years.
Invited: Zbyněk Baladrán, Hana Buddeus, David Čeněk, Vít Klusák, Pavel Sterec, Barbora Kleinhamplová.
Moderátor: Vít Havránek.