Metro. Stavba Československo - Sovětské spolupráce ve fotografii

date of exhibition: 1978/11/21 - 1978/12/16
institution: Výstavní síň ČÚV Svazu československo-sovětského přátelství
type of exhibition: kolektivní