Pavel Opočenský: Bakelitomanie

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Pavel Opočenský: Bakelitomanie