Pavel Opočenský: No title

date of exhibition: 1994/09/27 - 1994/11/06
institution: Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
type of exhibition: autorská