Pavel Opočenský: No title

date of exhibition: 1994/11/17 - 1995/01/15
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská