PLATOvideo01: Sport

date of exhibition: 2014/10/01 - 2014/11/30
institution: Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Trojhalí Karolina, suterén

Nesoustavná prezentace autorských videí bude seznamovat se širokým spektrem tvorby domácích i zahraničních umělců. V rámci tohoto projektu klademe důraz na klasickou projekci, kdy se hlavním prostředkem výpovědi stává pohyblivý obraz bez dalších instalačních prvků. Jednotlivé kolekce volně spojí ústřední téma. Prozatím jsme našli útočiště v suterénních sálech Trojhalí Karolina, které se promění v projekční místnosti volně přístupné veřejnosti.

V první sestavě se soustředíme na sport, k němuž mají obvyklí návštěvníci nově otevřeného Trojhalí Karolina zřejmě nejblíže. Prostřednictvím dnes už klasického snímku rakouského umělce Josefa Daberniga (*1956) Wisla z roku 1996, málo známého krátkého filmu z počátků kariéry Zbyňka Baladrána (*1973) a záznamu performance Vojtěcha Frölicha (*1985), umělce nejmladší generace, budou moci diváci možnost vnímat sport a sportovní výkon jako zdroj zábavy, zamyšlení i poučení.